Privacy verklaring

Privacyverklaring De Rotterdamse Snijschool
In deze privacyverklaring geven we aan hoe we omgaan met uw
persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). We vertellen welke
gegevens worden verwerkt en waarom, hoe lang ze worden bewaard en hoe ze worden beveiligd.
De Rotterdamse Snijschool is de handelsnaam van de
modevakschool. De school biedt een opleiding voor coupeuse/coupeur confectie, maatcoupeuse of coupeur.
De volledige gegevens zijn:
De Rotterdamse Snijschool
Ungerplein 2 – 12
3033 BR Rotterdam
tel. 010-4257402
e-mail: info@snijschool.nl
KvK 70088519
Banknummer NL21INGB0008129018

Doelen
Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van De Rotterdamse
Snijschool en/of wanneer u deze gegevens zelf hebt verstrekt,
verwerken we uw persoonsgegevens. We gebruiken uw gegevens
om onze diensten aan u te leveren, u te kunnen bellen of e-mailen als
dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren of uw betaling af te handelen. De Rotterdamse Snijschool verwerkt (en bewaart) ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Deze persoonsgegevens worden verwerkt via de website www.snijschool.nl.

Contactformulier
Bezoekers aan de website van De Rotterdamse Snijschool kunnen
een reactie geven via een contactformulier. De school verzamelt dan
de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-
mailadres, berichtgegevens. Deze gegevens zijn nodig om contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in de dienstverlening van De Rotterdamse Snijschool. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van De Rotterdamse Snijschool. Wanneer wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt dan ook zelf per e-mail aangeven dat u wilt dat de school uw gegevens direct verwijdert.

De Rotterdamse Snijschool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snijschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het gebruik van cookies op de website
De Rotterdamse Snijschool maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies (geen tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Daarmee kan De Rotterdamse Snijschool zien welke pagina’s haar bezoekers interessant vinden. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Door gebruik te maken van de website van De Rotterdamse Snijschool, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Deze persoonsgegevens worden offline verwerkt:
Als u zich inschrijft voor een cursus, les of workshop, worden de
volgende gegevens verwerkt: voor- en achternaam, volledig adres
(straat, nummer, postcode, plaats), telefoonnummer, e-mailadres (als u geen e-mailadres hebt, is dat geen probleem), gegevens over de
cursusvorderingen. Uw bankrekeningnummer komt terecht in de financiële administratie omdat u van De Rotterdamse Snijschool een dienst afneemt, die via de bank afgerekend wordt. Deze gegevens worden bewaard zolang u cursist bent aan De Rotterdamse Snijschool en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst (7 jaar).

Als u zich inschrijft voor een examen, verwerken wij ook uw geboortedatum en geboorteplaats. Dit wordt vermeld op het diploma of certificaat.

U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat u wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in de financiële administratie van De Rotterdamse Snijschool. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Rotterdamse Snijschool verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen. De Rotterdamse Snijschool verstrek uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Met bedrijven die de gegevens van haar cursisten verwerken in opdracht van De Rotterdamse Snijschool, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Cursisten aan De Rotterdamse Snijschool hebben te allen tijde recht
op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de
verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de
verwerking van hen betreffende persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij De Rotterdamse Snijschool een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. Als
u hiervoor een verzoek heeft, stuur dan een mail aan info@snijschool.nl met daarin de toelichting.

Beveiliging
De Rotterdamse Snijschool neemt passende en redelijkerwijs te
vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van
persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@snijschool.nl.

Klachten of vragen
Bij een eventuele klacht of vraag omtrent het gebruik van uw
persoonsgegevens, kunt u terecht bij info@snijschool.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Opleidingsinstituut voor Coupe- en Bedrijfstechniek in alle kledingvakken