Vakanties

De Rotterdamse Snijschool is in grote lijnen trendvolger van de schoolvakanties zoals die voor Rotterdam en omgeving gelden.

Vakantierooster voor het seizoen 2018-2019:

Herfstvakantie 22 oktober  t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december  t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari  t/m 1 maart 2019
Pasen/meivakantie 22 april 2019
Hemelvaart 30 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie 19 juli  t/m 23 augustus 2019.

Opleidingsinstituut voor Coupe- en Bedrijfstechniek in alle kledingvakken