Vakanties

De Rotterdamse Snijschool is in grote lijnen trendvolger van de schoolvakanties zoals die voor het basisonderwijs in de regio Rotterdam gelden.

Vakantierooster voor het seizoen 2019-2020:

Herfstvakantie 21 oktober  t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019  t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari  t/m 28 februari  2020
Pasen/meivakantie 13 april 2020
Hemelvaart 21 april  2020
Pinkstervakantie 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli  t/m 28 augustus 2020.

Opleidingsinstituut voor Coupe- en Bedrijfstechniek in alle kledingvakken