Zakelijke gegevens

De Rotterdamse Snijschool
Puntegaalstraat 471
3024 EB Rotterdam
Telefoon 010-4257402
maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur – 12.00 uur
Email info@snijschool.nl
Internetadres  www.snijschool.nl
KvK nummer 70088519
Banknummer NL21INGB0008129018
De Rotterdamse Snijschool is gecertificeerd als
opleidingplaats voor het Kort Beroeps Onderwijs.
U kunt dit terug vinden bij www.CRKBO.nl


	

Opleidingsinstituut voor Coupe- en Bedrijfstechniek in alle kledingvakken