De Rotterdamse Snijschool, al 98 jaar!

Onze school is inmiddels de 90 jaar gepasseerd! En is daardoor één van de oudste  modevakscholen van Nederland. De enorme ervaring, welke in de loop der jaren door de school is opgedaan, komt tot uitdrukking in de degelijke technische opleiding, die men bij ons kan verkrijgen.