De Rotterdamse Snijschool, al 97 jaar!

Onze school is inmiddels 97 jaar! De Snijschool is daardoor één van de oudste  modevakscholen van Nederland. De enorme ervaring, welke in de loop der jaren door de school is opgedaan, komt tot uitdrukking in de degelijke technische opleiding, die je bij ons krijgt.

In het dagblad Trouw van 9 september 2017 valt te lezen dat “Made in Holland” weer helemaal terugkomt!